Докладвайте коментара

Технически възможно ли е на ваше огледало с форма на елипса и размери 40/60 см. да вградите LED осветление? Ако е възможно, моля за предложение!