Фирмен каталог

REMS Инструменти и машини за тръби

REMS Инструменти и машини за тръби

 

Призивът на основателя на фирмата Кристиян Фьол „REMS трябва да са по-добри“ винаги е бил мерило за всички действия. Днес REMS е един от водещите производители на машини и инструменти за обработка на тръби. Продуктите на REMS поради своята модерна технология и високото си качество са много ценени и намират приложение по целия свят.

 

REMS Произведено в Германия

Обозначените като „Германски качествен продукт“ продукти на REMS се произвеждат в Германия. Производствените предприятия се намират във Вайблинген до Щутгарт, точно в центъра на германската високо-технологична индустрия. Там за целите на научно-изследователските и конструкторските работи, на производството и осигуряването на едно високо качество са на разположение изключително модерни инсталации и съоръжения. Освен това има и постоянен екип от висококвалифицирани сътрудници, някои от които работят в REMS вече от четири поколения и разполагат със специалните знания и натрупания опит, необходими за производството на качествени продукти.

 

REMS На върха на техническия прогрес

Новите идеи, техническият прогрес и REMS са тясно свързани помежду си. Многото валидни патенти на територията на страната и в чужбина доказват това. REMS винаги успява чрез модерните си продукти да се изкачи на върха на техническия прогрес, например REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Mini-Press ACC.

 

REMS 1

 

REMS Гаранция за качество

Като важна основа за доверието на клиентите REMS винаги е считал качеството на своите продукти. За REMS качеството означава много повече от точността в размера и функцията То се базира на една подробно разработена система за осигуряване на качеството, която започва още с регистрирането на нуждите на пазара, следи продукта по време на разработването и изготвянето му и включва систематични анализи на качеството на пазара. В областта на производството и монтажа на продуктите на REMS се поставят особено високи изисквания пред обезпечението на качеството. Мощни централи за производство към CNC и модернизирани измервателни и изпитателни методи по време на целия производствен процес, както и обстойният контрол на качеството по време на и след монтажа, гарантират поддържането на едно високо качество на продукцията. Освен това качеството се контролира и осигурява чрез регулярни проверки на производствените места чрез контролните органи, които издават сертификата за надеждност GS.

 

REMS 2

 

REMS Особено висок стандарт на сигурността

Всички продукти на REMS отговарят на предписанията за сигурност и техниката за безопасност и съответстват на съответните европейски норми съобразно разпоредбите на директивите на ЕС. Знакът CE – потвърждава съответствието на продукта с всички изисквания на всички приложими директиви на ЕС. Освен това всички продукти на REMS, с изключение на някои инструменти, несвързани със сигурността, се изпитват и допускат за производство от независими контролни органи, като например Съюза за технически надзор (TÜV). По този начин всички продукти на REMS отговарят на особено високия стандарт на работна, функционална и производствена сигурност.

 

* Разгледайте продуктите на REMS *

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *