Комбинирани водомери за сградни, стопански и промишлени помещения

Комбинирани водомери за сградни, стопански и промишлени помещения

Комбинирани фланшови водомери

 

Комбинираните водомери са предназначени за производства и съоръжения с големи и периодични водни обеми. Комбинираните водомери най-често се използват за отчитане на разхода на вода при широк обхват на дебита. По този начин големият дебит на водния поток се поема от главния водомер, а при малък дебит работи допълнителният водомер. Отчитането на допълнителния водомер е много по-прецизно и това е важен момент, когато в системата имаме малък дебит на потока. Водомерът отчита вода с температура не по-висока от 50*С. Монтират се хоризонтално, като часовниковите механизми са отгоре.

Прочети още

Сградни/битови водомери и отчитащи устройства

Сградни/битови водомери и отчитащи устройства

Водомери

Сградни/битови и отчитащи устройства

 

Най-често сградните/битови водомери се използват при етажната собственост, като се делят на 2 вида:

  • Общ централен водомер, които измерва цялото подадено количество вода в сградата. Общият водомер дава възможност да се контролират и откриват навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.
  • Индивидуални (контролни) водомери. Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода.

 

Важно: Водомерите са собственост на абонатите и тяхно задължение е да ги закупят и монтират. Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на абоната!

Прочети още

БЕЛАСИЦА АД Битови водомери за дистанционно отчитане

БЕЛАСИЦА АД Битови водомери за дистанционно отчитане

БЕЛАСИЦА АД

Битови водомери за дистанционно отчитане, вашата система за дистанционно отчитане

 

С грижа и отговорност за клиентите, българския производител БЕЛАСИЦА АД предлага собствено решение за отчитане на консумираната вода за битови нужди от разстояние.

Прочети още