Дистанционно отчитане

Радио или импулсно!

 

Система за дистанционно отчитане на Apator PoWoGaz за водомери монтирани в жилища, обществени или индустриални сгради. Системата функционира на базата на комуникационен протокол съгласно PN-EN  13757 Wireless M-Bus честота 868 MHz, режим на отчитане – еднопосочно /безжичен протокол M-Bus T1/, режим на конфигуриране – двупосочно. Възможно е конфигуриране на честотата на предаване в избран обхват от дни и часове.

 

vodomeri-bg-maistor

 

Характристики за системата: отчитане на данни чрез използване на портативен терминал или стационарна мрежа за автоматично отчитане на данни; елиминиране на потенциални грешки, предизвикани от човешки фактор; отчитане на данни от устройства, разположени на трудно достъпни места; оптичните сензори дават възможност за разпознаване на посоката на потока; отчитането на измерените данни е мапълно защитено от всякакви външи въздействия, предизвикани от магнитно поле. Възможност за сигнализиращи аларми.

 

Показване на 6 резултата

Покажи 8 16 32 64