Водопровод

AQUATHERM Иновативни тръбопроводни системи и инсталации

AQUATHERM Иновативни тръбопроводни системи и инсталации

 

За тази цел фирмата създаде собствена лаборатория за изследване в завода в град Аттендорт. Местонахождението гарантира не само постоянна проверка на качеството, но и непрекъснато развитие на основните суровини, за да създава различни продуктови направления, като и иновативни материали за нови области на приложение.

 

В резултат от постоянните изследвания се създават нови тръбни суровини Fusiolen PP-PFusiolen PP-R C или Fusiolen PP-R FS като основа на бъдещи успехи на системите: FusiothermClimatherm, Aquatherm-lilac и Firestop.

 

Модерният процес по контрол допринася за оптимално качество на продуктите. По този начин само безупречната стока се допуска на пазара. Всички доволни клиенти в над 70 страни, както и многобройните сертификати, потвърждават високото качество на продукта AQUATHERM.

 

aquatherm pipe systems 

 

Съдържание на статията

AQUATHERM и GREENPEACE

Екология не е чужда дума за фирма AQUATHERM. Доказателство за това е лицензът от световноизвестната екологична организация Greenpeace, която дава право на AQUATHERM да използва етикета на „Продукт, одобрен от Greenpeace“ на суровините fusiolen PP-R. Продукти, които носят името Greenpeace, се характеризират с дълъг жизнен цикъл. За да има право един продукт да носи марката Greenpeace, той трябва да разполага с високоекологични показатели.

На преден план при оценка на световноизвестната екологична организация стои суровината fusiolen PP-R, от която се изработва тръбната система fusiotherm.

За тази цел основната суровина полипропилен и съдържащите се в нея добавки (багрила и стабилизатори) непрекъснато се изпитват  от независими лаборатории, за да отговарят на нормите на околната среда. Greenpeace стигат до извода, че суровината fusiolen PP-R и произведената от нея тръбна система fusiotherm достигат най-висок екологичен стандарт.

Към лицензираните продукти принадлежат всички тръби fusiotherm с размери SDR 11, SDR 7,4 и SDR 6, тръби fusiotherm с вграден стъклофибър SDR 7,4 и фасонни части на системата fusiotherm.

 

МАТЕРИАЛ

Fusiolen PP-R, Fusiolen PP-RC, Fusiolen PP-RFS

 

aquatherm inovative pipe sistems

 

Fusiolen PP-R

Дългогодишният опит в производството и приложението на полипропиленови тръбни системи и стремежът за бъдещо развитие са довели до многобройни подобрения в системите и техниките на AQUATHERM.

 

Новооткритите пазари поставят високи изисквания към суровините в производството. Многостранните области на приложение изискват възможно най-голяма постоянство в свойствата на преработваните материали. Изискват се суровини с нови качества, които до сега не са били достигнати. Затова AQUATHERM непрекъснато разработва и произвежда собствени иновативни суровини за полипропиленови тръби, които да отговарят на световните изисквания в сферата на санитарната, отоплителната, климатичната и охладителната техника, на индустрията и селското стопанство, на корабостроенето, както и на противопожарната безопасност.

 

Доказателство за успешните резултати на това изследване са разработените Fusiolen PP-R, Fusiolen PP-RC, Fusiolen PP-RFS.

 

* Разгледайте продуктите на AQUATHERM *

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *