Традиционни и съвременни предложения за изграждане на водопроводни инсталации.

Комбинирани водомери за сградни, стопански и промишлени помещения

Комбинирани водомери за сградни, стопански и промишлени помещения

Комбинирани фланшови водомери

 

Комбинираните водомери са предназначени за производства и съоръжения с големи и периодични водни обеми. Комбинираните водомери най-често се използват за отчитане на разхода на вода при широк обхват на дебита. По този начин големият дебит на водния поток се поема от главния водомер, а при малък дебит работи допълнителният водомер. Отчитането на допълнителния водомер е много по-прецизно и това е важен момент, когато в системата имаме малък дебит на потока. Водомерът отчита вода с температура не по-висока от 50*С. Монтират се хоризонтално, като часовниковите механизми са отгоре.

Прочети още

Сградни/битови водомери и отчитащи устройства

Сградни/битови водомери и отчитащи устройства

Водомери

Сградни/битови и отчитащи устройства

 

Най-често сградните/битови водомери се използват при етажната собственост, като се делят на 2 вида:

  • Общ централен водомер, които измерва цялото подадено количество вода в сградата. Общият водомер дава възможност да се контролират и откриват навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.
  • Индивидуални (контролни) водомери. Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода.

 

Важно: Водомерите са собственост на абонатите и тяхно задължение е да ги закупят и монтират. Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на абоната!

Прочети още

PIPELIFE PP-R Вътрешносградна водопроводна система за топла и студена вода

PIPELIFE PP-R Вътрешносградна водопроводна система за топла и студена вода

PIPELIFE

PP-R Вътрешносградна водопроводна система за топла и студена вода

 

В днешни дни PP-R полипропилена е един от най-широко рзпространените и използвани материали в света за създаването и изграждането на вътрешносградни системи за питейна вода. PP-R инсталационните системи за топла и студена битова вода на PIPELIFE са предназначени за вътрешен монтаж и са произведени от полипропилен PP-R. Характерно за тези системи е устойчивостта на температура, корозия и блуждаещ ток, ниска топлопроводимост и много тих режим на работа на инсталацията. Благодарение на използваната технология и ползването на суровини от най-висок клас системата е хигиенична и гарантира сигурност по време на експлоатация.

Прочети още

Няколко причини защо е добре да имаме топлоизолация за тръби

Няколко причини защо е добре да имаме топлоизолация за тръби

Няколко причини защо е добре да имаме топлоизолация за тръби

 

Ако живеете в къща един от най-често срещаните проблеми, които може да Ви сполети зимата, това е да замръзне тръбопровода. За щастие има начин как това да не се случва и начинът е много прост – топлоизолация за тръби. Ще ви дадем няколко причини защо е добре да имате топлоизолация на тръбите.

Прочети още

Изолация за тръби - ефективният начин да предпазим тръбите зимата

Изолация за тръби – ефективният начин да предпазим тръбите зимата

Изолация за тръби – ефективният начин да предпазим тръбите зимата

 

Много собственици на къщи и вили смятат, че да се прави изолация на тръби е ненужна задача, която води само до загуба на пари и време. Всъщност, обаче, нещата са далеч по-различни, защото една изолация на тръби има много предимства.

Прочети още