Водопровод

Сградни/битови водомери и отчитащи устройства

Сградни/битови водомери и отчитащи устройства

 

Отчитане на водомери

Посещение на обекта от инкасатор

Водомерите се отчитат от инкасатори на ВиК за региона на местоживеене. Вземането на показания е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимирани длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водомерите. При невъзможност да се осигури достъп за отчет на контролните (апартаментни водомери), може да съобщите числата, отчетени от Вас или да уговорите удобен час и ден за отчитане с инкасатора. При невъзможност да се изпълнят горните условия, максимум до два отчетни периода се начислява служебна консумация.

 

Дистанционно отчитане / радио или импулсно

Система за дистанционно отчитане на Apator PoWoGaz за водомери монтирани в жилища, обществени или индустриални сгради. Системата функционира на базата на комуникационен протокол съгласно PN-EN  13757 Wireless M-Bus честота 868 MHz, режим на отчитане – еднопосочно /безжичен протокол M-Bus T1/, режим на конфигуриране – двупосочно. Възможно е конфигуриране на честотата на предаване в избран обхват от дни и часове.

 

apator-powogaz-radio-otchitane-bg-maistor-1

 

Радио предаване на данни

Водомери от тази система може да показват – сериен номер, дата на отчитане, консумация в м3/GJ/темп. в *С, история на показанията, информация за възникнали аларми /използване на магнити, обратен поток, максимален поток, течове, ниско ниво на заряд на батерията/.

 

Типове отчитане:

Walk By – за ръчно отчитане

 

apator-powogaz-radio-otchitane-bg-maistor-2

 

Stationary – с използването на концентратори

 

apator-powogaz-radio-otchitane-bg-maistor-3

 

Характристики за системата

 • Отчитане на данни чрез използване на портативен терминал или стационарна мрежа за автоматично отчитане на данни.
 • Елиминиране на потенциални грешки, предизвикани от човешки фактор
 • Отчитане на данни от устройства, разположени на трудно достъпни места
 • Оптичните сензори дават възможност за разпознаване на посоката на потока
 • Отчитането на измерените данни е мапълно защитено от всякакви външи въздействия, предизвикани от магнитно поле. Възможност за сигнализиращи аларми.

 

Къде да се търсят причините в големите разлики, оставащи към централния водомер:

 • Лошо състояние на вътрешната инсталация
 • Нерегламентирани преустройства на вътрешно-сградната инсталация и включване на ползватели без контролен водомер
 • Липса на пломби на холендерите на водомерите
 • Неизвършени периодични проверки в регламентираните срокове

 

Проверка на водомерите

Изисквания към водомерите, използвани за измервания, свързани с търговски плащания, съгласно Закона за измерванията на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /Главна дирекция Метрологичен надзор/.

Периодичност на проверките:

Водомери с Qn(Q3) < 15м3/ч. – 5 години

Водомери с Qn(Q3) > 15м3/ч. – 2 години

Водомери монтирани след общ водомер – 10 години

Комбинираните водомери с Qn(Q3) > 15м3/ч. – 2 години

 

Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на ВиК дружеството, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера, както и показанията му. След всяка проверка, ремонт (демонтаж и монтаж) на арматури и водомери, се пломбира холендера на арматурно-водомерния възел от представители на ВиК. Всякакви манипулации, извършени без знанието на ВиК, се смятат за нарушение.

 

Изисквания към индивидуалните водомери, за да бъдат монтирани и въведени в експлоатация

 • Да имат Сертификат за одобряване на изследвания тип
 • Одит на производителя от сертифициран орган
 • Декларация за съответствие от производителя
 • Да имат маркировка в съответствие с Директива 2014/32/ЕС
 • Графично изображение на маркировката за съответствие на водомери

 

Върху всеки водомер трябва ясно и неизличимо да бъдат обозначени потвърдените стойности, без да е необходимо разглобяване на водомера

 • Имена на производителя или негово лого
 • Тип на водомера
 • Мерни единици
 • Числени стойности за Q3 и отношението Q3/Q1
 • Фабричен номер и година на производството (първите две цифри от номера са годината на производство – по датата на производство се следи за подмяна на водомера в срок по изискване на ВиК)
 • Номер на ЕО сертификат и номер на нотифицирания орган
 • Най-високото допустимо налягане, ако се различава от 1МРа
 • Буквата V или Н, ако водомерът може да работи само във вертикално или само в хоризонтално положение
 • Клас на загуба на налягане, ако се различава от р63
 • Клас на климатичните условия и механичната среда
 • Клас на чувствителност на профила на потока -посока на потока

 

Какви са условията за узаконяване на водомерите

Узаконяването на водомерите за студена и топла вода се извършва чрез пломбирането им към водопроводната тръба с пластмасова пломба. Водомерите се пломбират, когато:

 • Не са изминали повече от 10 години от последната метрологична проверка
 • Не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера
 • Водомерът няма външни повреди и циферблатът му е чист
 • Броячният механизъм не е блокирал
 • Всички изисквания на производителя за монтаж на водомерите са спазени В
 • Водомерът е произведен не по-рано от годината предшестваща монтажа и пломбирането му

Наредбата за средствата за измерване, който подлежат на метрологичен контрол гласи:

Първоначалната проверка на средства за измерване има срок на валидност до края на календарната година, следваща годината на проверката, освен ако в наредбата по чл.28 е определен друг срок.

 

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Разгледайте всички сградни/битови водомери и отчитащи устройства при нас тук…

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *