Menu

Cart

БЕЛАСИЦА АД Битови водомери за дистанционно отчитане

БЕЛАСИЦА АД

Битови водомери за дистанционно отчитане, вашата система за дистанционно отчитане

 

С грижа и отговорност за клиентите, българския производител БЕЛАСИЦА АД предлага собствено решение за отчитане на консумираната вода за битови нужди от разстояние.

 

Системата включва:

Абонатни водомери с импулсен изводметално таблокабелна връзка от водомерите до таблото, което може да бъде на разположение на етажа, във входното помещение или до друго избрано място на разстояние до 150м. Ограничение на броя на абонатите в системата практически няма. Информация за консумацията на всеки абонат е изведена еднозначно (фабричен номер на абонатния водомер и актуално показание за консумация) на дисплей на отчитащи устройства в таблото и може да бъде контролирана по всяко време.

 

Системата гарантира, че:

  • Не може да се преплита или наслагва информация от различни абонати.
  • Не може да се загуби или изтрие информация при проблем с електрозахранването или вмешателства.

 

Предимства на системата за дистанционно отчитане:

  • Функционални решения в зависимост от конкретния обект и задание от потребителя.
  • Пълен гаранционен и извънгаранционен сервиз.
  • Информацията е събрана на едно място и е достъпна по всяко време, без да е необходимо съобразяване с периоди на засичане.
  • Цената е най-благоприятна.

 

За ВиК фирмите и инкасаторите:

  • Избягването на неприятно обикаляне на жилища и сервизни помещения.
  • Постоянен достъп до еднозначна информация.
  • Възможност за снемане по два начина: директно от дисплея или автоматизирано с електронен бележник от концентратора в таблото и прехвърля директно в компютъра на ВиК.
  • Работата с електронния бележник е опростена и не изисква висока компетентност, а размерите му са колкото на джобен калкулатор.

 

* Разгледайте продуктите на BELASITSA * 

Последно променена вПетък, 18 Септември 2015 15:05