Отоплителни системи

Видове отоплителни системи

Видове отоплителни системи | bg-maistor.com

Отоплението на сградите е важна част от постигане на комфорт и удобство на обитаващите я, независимо дали става въпрос на жилище, администрация, производство, обществени и друг вид помещения. Изграждането на отоплителните инсталации е най-добре да започне с проектирането на самата сграда. Типовете отопление има голямо разнообразие в зависимост от използваните енергоизточници, вида инсталация и отоплителните уреди използвани в помещението.

панелни радиатори | bg-maistor.com

Централната отоплителна инсталация (ЦОИ)

Една от най-разпространените е централната отоплителна инсталация, в която се подава предварително загрята вода до радиатори, конвектори или изградена мрежа за подово отопление. При този тип отопление подгряването на топлоносителя се извършва обикновено в Топлоелектрически Централи(ТЕЦ) и посредством изградени тръбни трасета се доставя до консуматорите. Основното гориво в ТЕЦ -вете е газта, като все още има такива, които използват въглища. При правилно изградена инсталация и добре изолирана сграда, с подходящи регулатори на температурата в помещенията, централното отопление е сравнително ефективно и достъпно за крайния потребител.

Локално парно отопление

Локално отопление може да бъде реализирано чрез различни системи, включително подово отопление и радиаторно отопление.

Подово отопление | bg-maistor.com

Подово отопление

Подовото отопление е система, която използва тръби, инсталирани под пода, за да нагрява помещението. Това може да бъде особено ефективно в студени климатични условия, тъй като топлината се разпространява равномерно в цялото помещение и не се губи толкова лесно като в радиаторните системи. Подовото отопление може да бъде реализирано с различни видове горива и енергосистеми, като газово, електрическо или слънчево отопление.

Панелни радиатори | bg-maistor.com

Радиаторно отопление

Радиаторното отопление, от друга страна, използва панелни радиатори, лири за баня, инсталирани на стените, за да нагрява помещението. Това може да бъде по-лесно за инсталиране и поддръжка, но не е толкова ефективно като подовото отопление. Радиаторното отопление може да бъде също така реализирано с различни видове горива и енергосистеми.

Алуминиеви и чугунени радиатори | bg-maistor.com

Този тип отопление обслужват единични сгради или отделни жилища и апартаменти. В този случай загряването на флуида(вода или такава с добавени агенти против замръзване) осигуряващ пренос на топлина в различните помещения се извършва основно с котли. Котлите могат да използват за гориво различни енергоносители:

  • дърва и въглища – доста често използвани енергийни материали до скоро, но с оглед на високите нива на замърсяване на въздуха в голяма част от населените места се преминава на друг тип енергоносители. Основния недостатък на отоплителните системи използващи този тип гориво е ниския Коефицент на Полезно Действие(КПД) и трудното регулиране на температурата на загряваната вода в инсталациите.
  • природен газ – котлите използващи този тип гориво са широко разпространени в Западна Европа, а в последните години и у нас. Предимството им е, че имат високо КПД(при някои модели над 100%), лесно се контролира температурата на загряване на водата и не на последно място почти не се отделят вредни газове в атмосферата. Основен недостатък в България е слабо развитата газопреносна мрежа, а и с оглед на събитията от последните години в Световен мащаб невъзможност да се предвидят разходите, поради непостоянните цени на природен газ.
  • дървесни пелети – широко разпространени в последните години са котлите, които използват за гориво пелети произведени от дървесен материал. Пелетните котли са с по-високо КПД от тези на твърдо гориво и с по-добър контрол на температурата на загряваната вода. Освен това отделените газове в атмосферата са много по-малко от използването на дърва и въглища.
  • водород – този тип гориво набира все по-голяма популярност в последните години, но котлите използващи водород все още са рядкост. По информация на водещите производители на газови котли, преработката на инсталациите от природна газ към водород ще бъде достъпно и лесно. Към момента обаче изграждането на водородни преносни мрежи е в стартов етап.

Локалното отопление може да бъде много важно, особено ако живеете в студени или снежни климатични условия. Такова отопление може да ви осигури комфортно и здравословно среда за живеене през зимните месеци.

Изборът на подходящо отоплително решение зависи от много фактори, като големината на помещението, предпочитанията ви за енергоснабдяване, бюджета ви и други.

Отопление с електрически уреди

Най-широко разпространения начин на отопление в Световен мащаб са уредите използващи електричество. Този тип отопление се характеризира с много голямо разнообразие, като се започне от ел. конвектори, печки, радиатори, климатици, котли и се стигне до климатици и термопомпи. Най-непретенциозни от към изисквания и инсталация/монтаж са конвектори и радиатори, като те могат да бъдат поставени или монтирани почти навсякъде във всички помещения и да се захранят от най-близкия контакт от електропреносната мрежа. Тези отоплителни уреди в повечето случаи са мобилни и могат да бъдат премествани в различните помещения или сгради. В повечето случаи този тип отоплителни тела отделят по-малко топлина от консумираната енергия, като за енергийна ефективност при тях се разчита на чувствителни терморегулатори, които да поддържат максимално точно зададената температура в помещението. От гледна точка на енергийна ефективност най-подходящи са климатиците и термопомпите. Климатикът и термопомпата са уреди, които използват енергията от околната среда – въздух, вода, почва и други. Коефициента на преобразуване на енергията при тях може да надмине и 5 единици, иначе казано консумацията на 1kW енергия води до отделянето на 5kW топлинна енергия. Недостатъка при вече изградени сгради е монтажа, които е свързан с леки строително-ремонтни дейности при климатика и много повече при изграждане на отоплителни инсталации с термопомпа. Не на последно място е и цената на тези отоплителни уреди, която в доста случаи е в пъти по-висока от по горе изложените типове отопление.

Представихме Ви една част от по-разпространените видове отопление и част от техните предимства и недостатъци. Надяваме се да сме били полезни при избора на отопление за постигане на уют и комфорт в обитаваните сгради.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *